Негативно:

Доходите в селското стопанство намаляват с 16,3 на сто

Доходите в селското стопанство намаляват с 16,3 на сто

Данни спрямо 2014 г., обяви Националният статистически институт.

В сравнение с предходната година нетният смесен доход в селското стопанство намалява с 18,7% (измерва доходността от използването на земята, капитала и незаплатения труд).

Нетният предприемачески доход спада с 20,5% (измерва компенсацията на незаплатения труд, възнаграждението от земята, принадлежаща на земеделските стопанства, и дохода от използването на капитала).

Крайната продукция по базисни цени от селското стопанство през 2015 г. възлиза на 7,626 млрд. лв., което е с 9,4% по-малко в сравнение с предходната година. Намалението се дължи на спад в обемите с 10,2%.

През 2015 г. стойността на междинното потребление в селското стопанство е 4,586 млрд. лева и в сравнение с 2014 г. тя намалява с 8,8% в резултат на намаление на количеството и цените на направените вложения.

Брутната добавена стойност в селското стопанство през 2015 г. възлиза на 3,039 млрд. лв. и намалява с 10,3% спрямо предходната година. Намалението е в резултат на спад в обемите с 16,4%.

14:26ч. 18.12.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.