:

Доходите на земеделските стопани за 2014 г. са намалели с 12,5%

Доходите на земеделските стопани за 2014 г. са намалели с 12,5%

Офицално признава Годишният доклад за състоянието и развитието на земеделието.

 Предприемаческият доход в отрасъл “Селско стопанство” за 2014 г. възлиза на 2 675,1 млн. лева, отбелязвайки намаление от 12,5% спрямо предходната година.

Това са изводи в Годишния доклад за състоянието и развитието на земеделието - Аграрен доклад 2015 на Министерството на земеделието и храните.

През последните три години около половината от този доход на ниво отрасъл се формира от получените субсидии. За 2014 г. субсидиите представляват 49,1% от предприемаческия доход, при 54,5% за 2013 г. и 48,8% за 2012 г.

През 2014 г. разходите за заплати и осигуровки на наетите в селското стопанство възлизат на 584,9 млн. лева, отбелязвайки спад от 5,0% спрямо предходната година.

Разходите за аренда са в размер на 669,2 млн. лева, с 11,9% по-малко спрямо 2013 г.

През 2014 г. е налице намаление както на разходите за лихви, така и на доходите от лихви. Платените лихви по кредити възлизат на 67,7 млн. лева, а получените лихви по депозити – на 3,2 млн. лева, съответно с 12,5% и с 84,8% по-малко спрямо 2013 г.

10:25ч. 03.12.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.