:

Доц. Георги Костов за промените в Закона за лова и опазване на дивеча

Доц. Георги Костов за промените в Закона за лова и опазване на дивеча

Министерският съвет предложи промени в Закона за лова и опазване на дивеча, започва работа по Националната стратегия.

Мнение на доц. Георги Костов, зам.-министър на земеделието и храните:

Ако Народното събрание се съобрази с предложенията, които бяха обсъждани почти една година, ще имаме следните резултати:

- забрана на ползването на капани;

- по-обективни изисквания (нотариално заверени подписи) за искания за промяна на граници на ловностопански райони;

- засилване ролята на съветите по лова към Регионалните дирекции по горите и Изпълнителната агенция по горите за осигуряване на повече публичност на решенията;

- уеднаквяване на сроковете на групов лов на дива свиня за всички до 31.12., за да не се гонят и стрелят бременни животни;

- даване на възможност за кратък период да се провежда групов лов на сърна без кучета и в малки групи;

- регламентиране на лова с лък; гарантиране на хуманно отношение към т.н. бездомни (скитащи) кучета;

- прехвърляне на разрешителните за отстрел (по изключение) на защитени видове (кафява мечка и дива коза) само на МОСВ, за да се прекрати наказателна процедура на ЕК срещу страната;

- засилване на вътрешния контрол в ловните сдружения, които трябва да назначат минимум 2 собствени ловни надзиратели, с права на инспектори по горите (видът и срокът на договорите остава по решение на сдруженията).

Така, ако се спаси и един човешки живот (за съжаление и през тази година имаме доста жертви, както при редовен, така и при бракониерски лов), усилията ще си струват!

Всички предложени промени не засягат изградените от ловците ловни стопанства и не натоварват редовите авджии с допълнителни финансови тежести към държавата.

Успоредно започва работа по актуализиране на Национална стратегия за опазване на дивеча и развитие на ловното стопанство.

За да бъдем наистина в 21 век.

AgroLife цитира мнение на доц. Герги Костов в социалната мрежа.

 

11:44ч. 25.12.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.