МЗХ отново напомня:

До 2020 г. приоритет са секторите "плодове", "зеленчуци" и "животновъдство"

До 2020 г. приоритет са секторите

Таванът на земеделските проекти е свален от 1,5 млн. до 1 млн. евро.

През новия програмен период на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) се предвижда намаляване на тавана на отделните проекти до 1 млн. евро, вместо сегашните е 1.5 млн. евро.

Това ще доведе до достигане на помощ до по-голям брой проекти и ще намали тези със спекулативна цел, коментира зам.-министърът на земеделието и храните Васил Грудев, цитиран от БТА.

Той участва в дискусия на тема "Новата ОСП - една година по-късно. Първите ефекти и предизвикателствата през 2016 година".

Тенденцията, която ще спазваме до 2020 г. в земеделието, е приоритет за секторите "плодове", "зеленчуци" и "животновъдство", потвърди многократно повтаряната теза на министерството Грудев.

По думите му финансовите инструменти на новата обща селскостопанска политика надхвърлят в пъти възможностите, които България има като финансова рамка за подпомагане.

Грудев каза още, че "желанието за финансиране в земеделието и използване на европейските фондове понякога е спекулативно - модерна цел и зад нея се крие единствено и само постигане на финансиране по някакъв начин, а не желание за развитие на сериозен и истински бизнес, който да бъде подпомогнат със средствата на общата селскостопанска политика".

Новост в следващия програмен период на Програмата ще бъде промяна в критериите, които да дисциплинират бенефициентите. При мярка 4.1 "Инвестиции в селските стопанства" се предвиждат например инвестиции за напоителна инфраструктура. При тях ще се наблегне на районирането.

При биологичното производство ще се подпомага само това, което вече е получило сертификат, за сметка на биологичното земеделие в преход.

"Идеята е да се ограничим само до биопроизводството, което е извървяло пътя си до изцяло биологично производство, и да се ограничи прекаленият и спекулативен интерес към проекти за биопроизводство", каза зам.-министърът.

 

11:05ч. 24.02.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.