Краен срок:

До 25 март се приемат жалби по отхвърлени проекти за маркетинг

До 25 март се приемат жалби по отхвърлени проекти за маркетинг

До 25 март Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) ще приема жалби от кандидатите, чиито проекти за инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти са били отхвърлени, съобщи ведомството.

Всеки кандидат може да направи справка на сайта на Програмата за развитие на селските райони колко точки е получил проектът му. Жалбите трябва да бъдат мотивирани. Те ще бъдат разгледани от Разплащателната агенция и всяка ще получи обоснован писмен отговор, заявяват от фонда.
В края на миналата седмица фондът обяви резултатите от предварителната проверка за съответствие с критериите за подбор на проектите, подадени по подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от програмата до 2020 г.
В събота резултатите са били представени на заинтересованите над 20 браншови организации.
От сектор "Плодове и зеленчуци" са внесени 211 проекта на стойност 314.8 млн. лв., което е 35% от всички подадени заявления. В сектор "Мляко и млечни продукти" проектните предложения са 125 на брой със заявена субсидия 126.4 млн. лв. или 21 на сто от подадените заявления. 86 проекта за 129.6 млн. лв. са внесени от сектор "Технически и медицински култури", което е 14% от всички проекти по подмярката. В сектор "Месо и месни продукти" подадените заявления са 13 на сто или 79 проекта на стойност 88.8 млн. лв.
Общо по подмярката са подадени 595 заявления за субсидия на стойност 817.2 млн. лв. След пресяване предстои да бъдат разгледани 249 проекта за 416.9 млн. лв.

14:23ч. 14.03.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.