Помощ:

До 26 май е приемът на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя

До 26 май е приемът на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя

От  9 май започна прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 година. Документи за кандидатстване се приемат до 26 май в Централно управление на ДФ „Земеделие“ в София. 
За финансовата 2017 г. бюджетът по мярката е 16,4 млн. лева, а за 2018 г. – 28,1 млн. лева. От този прием ще се финансират само проекти, които са с краен срок на изпълнение през тези две финансови години.
Условията за кандидатстване са разписани в Наредба 2 от 4 април 2014 г. за реда за предоставяне на финансова помощ по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор.

Последните промени в нормативния документ са обнародвани в бр. 32 от 21 април 2017 г. на „Държавен вестник“. Те засягат изискванията към лозарските имоти, за които се иска подкрепа. Определя се и продължителността на мониторинга, под който попадат инвестициите.

Младите лозари, които кандидатстват по мярката, трябва да представят и документ за професионална квалификация.

22:39ч. 09.05.2017г.

Вие може да оставите първия коментар.