Няма време:

До 30 декември земеделците решават как да се облагат доходите им следващата година

До 30 декември земеделците решават как да се облагат доходите им следващата година

Право на избор - като еднолични търговци или върху годишна данъчна основа.

Физическите лица, които се занимават със селскостопанска дейност и са регистрирани като земеделски стопани имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им през следващата година, информираха от НАП-Плевен за Радио Дарик.

В случай, че изберат облагането да е по реда, предвиден за едноличните търговци, данъкът върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция се преотстъпва в размер до 60 на сто при условията на Закона за корпоративното подоходно облагане, под формата на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделските стопани.

Те ще трябва да прилагат този ред за срок не по-кратък от 5 последователни данъчни години.

Правото на избор за облагане с данък върху годишната данъчна основа се упражнява чрез подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ в срок до 31 декември на предходната година, като веднъж подадена декларацията важи за целия петгодишен период, през който лицето ще се облага по реда, предвиден за едноличните търговци.

Образец на декларацията може да бъде намерен на сайта на приходната агенция www.nap.bg и в офисите за обслужване на НАП в цялата страна, а крайния срок за подаване е 30 декември - последния работен ден на настоящата година.

Декларацията се подава лично от земеделския стопанин или негов упълномощен представител в местния офис на Агенцията по постоянен адрес на физическото лице, както и чрез пощенски оператор.

Повече информация и консултации за попълване на декларациите и за плащане на дължимите данъци клиентите на НАП могат да получат на националния телефон 0700 18 700 на цената на един разговор, както и в офисите на НАП.

14:46ч. 12.12.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.