Срок:

До 5 февруари се подават заявления за улов на калкан

До 5 февруари се подават заявления за улов на калкан

Стартира приемът на заявления за участие в усвояване на квотата от калкан за 2016 г., съобщи Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА).

Заявления могат да подават до 5 февруари само от регистрираните като юридически лица или еднолични търговци, притежаващите риболовни съдове, вписани в Регистъра на риболовните кораби, както и тези, които имат валидно разрешително за стопански риболов.

Задължително условие за риболовните кораби е наличието на функциониращо проследяващо устройство, което да бъде свързано с центъра за наблюдение на риболовните кораби на ИАРА.

Кандидатите трябва да имат пълно усвояване на квотата за 2015 г., както и 85% средно усвояване за 2013 и 2014 г. В случай на прехвърляне на част от индивидуалната квота, процентното усвояване ще се определя спрямо остатъчното количество от първоначално определената индивидуална квота.

Заявленията за участие се подават в отдел „Рибарство и контрол“ - Черно море в град Бургас и секторите „Рибарство и контрол“ на ИАРА в градовете Варна и Добрич.

14:31ч. 26.01.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.