:

До 5000 лв. глоба за измама с ушни марки

До 5000 лв. глоба за измама с ушни марки

Шефът на БАБХ ще е и главен ветеринарен държавен инспектор

Глоби за измами с фалшиви ушни марки на крави, овце, кози и биволи са заложени в проект на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Санкциите за фермери ще стартират от 200 и ще стигат до 1000 лв., а за юридически лица  от 1000  до 5000 лв. Ушната марка за едно животно струва около 5 лв., а чрез номера на нея всеки ветеринар може да проследи в коя ферма е отгледано животното, срещу какви болести е ваксинирано и какви заболявания вече е прекарало.

"Който неправомерно използва средства за идентификация или неправомерно извършва подмяна на такива средства, се наказва с глоба от 200 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв.  Когато нарушението  е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - от 5000 до 10 000 лв.“, гласи конкретният текст на законовата промяна.

Шефът на Българската агенция за безопасност на храните д-р Дамян Илиев преди около месец заяви, че фермери подменят ушни марки и на фона на опасните заболявания като шап и дерматит, които вилнеят в Турция и Гърция и вероятността за възникване на черен пазар на животни у нас не е изключена. Т.е. възможно е стопаните от Гърция и Турция да се опитат нелегално да ги продадат у нас. Именно такива са и мотивите за затягане на контрола върху ушните марки.

Очаквано в проектозакона са заложени и вече широко дискутираните текстове, че животни оставени без пастир или без ушна марка ще се конфискуват от държавата и умъртвяват. Месото от идентифицираните животни с проверен здравен статус ще се дарява на бедните чрез хранителни банки, а неидентифицираните животни ще се изгарят в екарисаж. Разходите за изгарянето ще се поемат от Българската агенция за безопасност на храните. 

В проекта е предвидено още управителите на ветеринарномедицинските заведения най-малко веднъж на 2 месеца да посещават животновъдните обекти, за които имат договори за ветеринарномедицинско обслужване, като извършват клинични прегледи и проверка на официалната идентификация на животните. За извършените прегледи и проверки те ще съставят протокол, който се подписва от стопанина на животните и обслужващия ветеринарен лекар. "Ветеринарният лекар, обслужващ животновъдния обект съхранява протокола в срок от 3 години от съставянето му и го представя при поискване от официалните ветеринарни лекари", се казва още в проекта.

Не на последно място проектът предвижда още шефът на Българската агенция за безопасност на храните, да е и главен държавен ветеринарен инспектор. "Изпълнителният директор на БАБХ изпълнява и функциите на главен държавен ветеринарен инспектор, или със заповед определя главен държавен ветеринарен инспектор.“, гласи точният текст на предложението. 

09:00ч. 22.10.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.