:

В актуализация на Бюджет 2015: 370 млн. лв. за край на селската програма

В актуализация на Бюджет 2015: 370 млн. лв. за край на селската програма
Държавен фонд “Земеделие” ще получи с 370 млн. лв. повече пари от бюджета, като план сметката му се завишава от 247 млн. на 617 млн. лв. Целта е да се осигури национално финансиране за разплащане по приключващата Програма за селските райони. Брюксел ги възстановява на страната ни до 45 дни след изплащането на траншовете. Увеличението на средствата е записано в актуализацията на Бюджет 2015, предложена от Министерството на финансите.
Както AgroLife вече писа от доклад на аграрния министър Десислава Танева, публикуван на сайта на агроминистерството, става ясно, че общо 1,47 млрд. лв. трябва да бъдат разплатени по проекти на земедците по изтичащата и по новата програма за селските райони до Нова година. От общата сума 1,41 млрд. лв. ще се разплатят по приключени проекти по старата европрограма и едва 66 млн. лв. за приключени инвестиции по новата агропрограма. От тях 35 млн. лв. за проекти на млади фермери и 31 млн. лв. за земеделска техника. За 2016 година в бюджета на същата сметка за европарите на фонда са заделени 156,5 млн. лв.
От актуализацията на Бюджет 2015 става още ясно, че фонд “Земеделие” ще получи още 110.8 млн. лв.
“Средствата са необходими за: 83 млн. лв. за финансиране на разходите за ДДС на общините по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони – 81 млн. лв. и по Оперативна програма за
развитие на сектор „Рибарство“ – 2 млн. лв. Други 27 млн. лв. за пълното изплащане на преходна национална помощ за сектор „Животновъдство“(субсидии за глава животно -б.р.). Осигуряването на допълнителни средства за подкрепа на този сектор е от изключително важно значение с оглед продължаващата криза в сектор „Мляко“ през 2015 г. Освен това 800 000 лв. са необходими за изплащането на полагащи се обезщетения във връзка с извършените през 2015 г. съкращения на персонала и намалението на щатната численост със 114 бройки във фонд "Земеделие". 
Според актуализацията на Бюджет 2015 Министерството на земеделието ще получи допълнително 4 млн. лв. за персонал.
“Средствата са необходими за изплащането на полагащите се обезщетения във връзка с извършените през 2015 г. съкращения на персонала в системата на министерството и намалението на щатната численост с 1 175 бройки”, пише в мотивите към проекта на закона. 
За 2016 година бюджетът на Министерство на земеделието ще е 86,9 млн. лв., а за 2015 година е бил 52,9 млн. лв. Разходите за персонал се увеличават от  133 млн.  до 136 млн. лв. Капиталовите разходи от 2 на 8 млн. лв. 
09:23ч. 27.10.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.