Подкрепа:

Държавата плаща за участие на БГ фирми на биоизложение в Лондон

Държавата плаща за участие на БГ фирми на биоизложение в Лондон

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира българско национално участие в международната изложба за биологични продукти Natural & Organic Products Europe 2016, която ще се проведе в периода 17-18 април 2016 г. в Лондон, Великобритания.

ИАНМСП организира участието на български фирми на национален щанд от 90 кв.м. Агенцията ще финансира частично участието на български фирми на изложението, в рамките на оборудван национален щанд, като поема 80% от следните разходи на всяка фирма участник:
- изложбена площ и цялостно изграждане на конструкцията на националния щанд, национална идентификация и/или склад и складово оборудване;
- регистрационни и/или медийни такси;
- едно работно място (маса, столове, подово покритие, осветление, надпис с името на фирмата)
- консумативи (ток, почистване, вода и др.).

Агенцията ще окаже пълно съдействие при подготовката на документите за регистрация и участие в изложението. Фирмите участници в изложбата следва да поемат всички други разходи, както следва:
- възстановяване към ИАНМСП на 20% от платената сума от ИАНМСП за направените разходи за националния щанд;
- заявеното допълнително оборудване;
- транспортирането и обработката на мостри;
- разходите по командироването и пребиваването на представител/и от фирмата (пътни, дневни и квартирни) се заплащат от фирмата изложител и др.;
- застраховка на представителите на предприятието и експонатите.

Участие в изложбата могат да вземат производители и търговци на следните продукти:

- Натурални и биологични храни и напитки;
- Продукти за красота и SPA;
- Натурални и биологични продукти за дома.

Документи за кандидатстване се подават до 12 февруари 2016 г.
В Natural & Organic Products Europe миналата година са взели учасите 600 изложители, посетителите са били от 78 държави.
За повече информация:
Мирослав Иванов, Връзки с обществеността
Тел. 02/ 940 7995, 0896 738973
E-mail: m.ivanov@sme.government.bg

СНИМКА
Natural & OrganicProductsEurope

11:25ч. 26.01.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.