Оферта:

Банката за развитие в тандем с търговските банки ще дава заеми

Банката за развитие в тандем с търговските банки ще дава заеми

Държавната банка за развитие ще участва в отпускането на съвместни кредити с други банки като поеме до 50% от синдикираните заеми за бизнес проекти, съобщиха днес от трезора.

За целта са подписани рамкови договори с Алианц Банк, Българо-американска кредитна банка, Интернешънъл Асет Банк, Д Банк,Обединена българска банка, Централна кооперативна банка и Юробанк България. Очаква се към инициативата да се присъединят и други банки, посочват от ББР.

Целта на програмата е осигуряване на съвместен ресурс за инвестиционното кредитиране, проектното финансиране за иновации, увеличаване на конкурентоспособността, административния капацитет, експортния потенциал на българския бизнес. ББР, в партньорство с търговските банки, ще осигурява финансиране също за кредити по европейски програми и за реализация на проекти по фондовете на ЕС.  Инициативата е насочена към юридически лица с частна, общинска или държавна собственост, еднолични търговци, частни земеделски производители, общини. 

ББР и банките-партньори по тази инициатива не са ограничени с предварително зададени параметри  за бъдещото съфинансиране, като запазват своята автономност при вземането на всички решения, съпътстващи и предхождащи кредитния процес. Програмата позволява включването и на други банки, включително чуждестранни финансови институции или техни клонове, опериращи в България, като кредитори по конкретен синдикиран заем.

18:44ч. 22.11.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.