:

Евроасоциацията за безалкохолни напитки иска оттегляне на данък "Москов"

Евроасоциацията за безалкохолни напитки иска оттегляне на данък

„Проектозаконът трябва да бъде оттеглен, а плановете за „Данък обществено здраве“ трябва да бъдат замразени”. Това заявява в официално становище Европейската асоциация за безалкохолни напитки UNESDA.

Становището посочва, че данъкът е дискриминационен по своята природа и без да отчита научните доказателства не би изпълнил нито един от критериите, изискващи се от модерните данъчни политики за акцизи върху определени категории продукти.

„В резюме „данък обществено здраве“ би бил една несправедлива и дискриминационна мярка за събиране на допълнителни средства за държавната хазна, която ще създаде огромна административна и бюрократична тежест. Тази тежест ще засегне потребителите с ниски доходи, ще навреди на местния бизнес, без да осигури никакви осезаеми решения на въпросите, свързани с общественото здраве.”

Асоциацията подчертава, че планираната мярка противоречи на предвижданата цел, а именно за „подобряване на здравето на населението“, тъй като не може да демонстрира как един данък върху потреблението би подпомогнал подобна цел.

Проектозаконът не обяснява не само защо само определени храни са обхванати от него, но също така не обеснява защо само определени съставки /сол, кофеин, захар.../ са включени, а други /например, мазнини/ – са изключени. В становището на европейската организация се посочва, че проектозаконът пропуска да отчете евентуалните непредвидени последствия от облагането, като например ефектът на заместването.

„За да се обоснове проектозаконът и въвеждането на данъка са посочени страни от ЕС и извън Съюза, които са въвели данък върху храните. Пропуснато обаче е упоменаването, че тези мерки са били въведени с много различни, а понякога и противоречиви цели. Също така не се споменава, че Дания и Финландия вече са се отказали от данъка и са отменили прилагането му, признавайки, че данъците върху храни, мотивирани със здравни цели, просто не работят”, пише в становището.

Асоциацията алармира, че законът предвижда продуктите, обхванати от него, да бъдат продавани под специални наименования, което е безпрецедентно. Всички използвани съставки са неколкократно оценявани от Европейския орган по безопасност на храните (EFSA) и са доказано безопасни. Законодателството на ЕС предвижда възможността за въвеждане на забрана върху използването на вещества (съставки), за които е доказано, че представляват заплаха за човешкото здраве. Това обаче не е случаят за нито една от изброените съставки.

UNESDA напомня, че проектозаконът трябва да бъде ратифициран преди неговото приемане, съгласно процедурата за ратификация ЕС 98/34/ЕК, за да може Европейската комисия и другите страни-членки на ЕС да оценят неговото съответствие с европейското законодателство и принципите на вътрешния пазар, както и да изразят своето становище.

14:49ч. 04.11.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.