:

Еврокомисията може да съди България заради оборския тор

Еврокомисията може да съди България заради оборския тор

Страната продължава да не спазва ключови разпоредби.

Европейската комисия призова България да спазва законодателството на ЕС в областта на водите, насочено срещу замърсяването с нитрати. Същото предупреждение Брюксел отправя и към Словакия.

В съобщението се отбелязва, че нитратите имат съществено значение за растежа на растенията, но прекомерната им концентрация сериозно замърсява водите и това се отразява на здравето на хората, икономиката и околната среда.

Комисията припомня, че през март 2013 г. е започнала процедура за нарушение срещу българските органи, след са установени редица недостатъци в националната програма за действие във връзка с нитратите.

Въпреки че след изменението на програмата през юни 2016 г. България вече е решила редица въпроси, страната продължава да не спазва ключови разпоредби, като например разпръскването на подобряващи почвата вещества и прага за азота в оборски тор.

Преди това през ноември 2012 г. Комисията започва процедура за нарушение и срещу Словакия.

В срок от два месеца България и Словакия трябва да уведомят Комисията за мерките, които са предприели, за да отстранят недостатъците. В противен случай Комисията може да предяви иск пред Съда на ЕС.

По Инвестор.бг

 

23:24ч. 29.09.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.