:

Европарите за сеитбообръщение падат до 17,50 лв. за декар за 2016 година

Европарите за сеитбообръщение падат до 17,50 лв. за декар за 2016 година

Фермерите ще трябва да поддържат зелена покривка през зимата на цялата площ за сеитбообръщение. Досега изискването бе да е само на 50% от площта

Кабинетът "Борисов" намалява субсидиите за сеитбообръщение от сегашните 182 евро на хектар на 90,88 евро на хектар. Или фермерите, редуващи за период от 5 години културите, за да щадят почвата, занапред ще получават по 17,50 лева за декар, а не както досега по 35 лева за декар. Това става ясно от Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., публикувана днес в Държавен вестник.

Субсидията от 17,50 лева за декар ще се получава, ако същите площи не се водят "междинни", т.е. не се използват и за получаване на частта от директните плащания за ниви, които се дават за еко дейности. Ако същите площи се използват и за "зелената част" от директните плащания, тогава ще се водят "междинни" и субсидията за сеитбообръщение ще пада до 20,45 евро на хектар или 4,09 лева за декар, става още ясно от наредбата.

"В текста е отразено и актуализираното ниво на годишното компенсаторно плащане по направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите“. С цел избягване на двойното финансиране от европейските фондове в областта на директните плащания и развитието на селските райони, размерът на плащанията е диференциран в зависимост от това дали площите се заявяват и като междинни култури за изпълнение изискването на поддържане на екологично насочени площи в стопанството", уточнява в мотивите към наредбата аграрният зам.-министър Васил Грудев.

Измененията по схемата за сеитбообръщение докарват и повече изисквания, които трябва да покриват фермерите, за да получават субсидиите. Занапред от тях ще се изисква да поддържат растителна покривка през зимата на цялата земеделска площ в сеитбообращение. Досега изискването бе зелена покривка да има само на 50% от площите за сеитбообръщение.

За първи път се въвежда и норма на броя проби от почвата, които трябва да вземат фермерите при изпълнението на схемата. Фермерите трябва да "осигуряват вземане на почвени проби за всички площи на ниво физически блок през първата година на схемата". След това ще трябва да осигуряват вземане на почвени проби на всеки 5 хектара (50 декара) от блока на земеделското стопанство през третата  и четвъртата година. На база на резултатите от агрохимичния анализ на взетите почвени проби през първата година се разработва план за балансирано торене (план за управление на хранителните вещества) за оставащия период на ангажимента, който се заверява от дипломиран агроном, е допълнено в наредбата. 

 

  

09:30ч. 20.10.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.