Заради урана в Хасково и Първомай:

Експерти искат системен мониторинг на почвите и водите

Експерти искат системен мониторинг на почвите и водите

Нужен е системен мониторинг на почвите и водите в Тракийската низина, където до 1992 г. е осъществяван добив на уран по геотехнологичен способ, призоваха експерти. Това са терени по поречието на р. Марица – от Пловдив до Ямбол и Хасково. В миналото там е извличан уран, а днес върху земята се отглеждат зеленчуци и подправки.

При добив по геотехнологичен способ в земята се набиват сонди, в тях се  вкарва киселина, чрез която се излужва рудата. В света по този метод се добива 45% от урана, но у нас той е прилаган примитивно и е довел до замърсяване на околната среда. Добивът е спрян с решение на Министерския съвет през 1992 г., но щетите върху природата остават и до днес. В момента подземните и повърхностните води са обект на мониторинг, но никой не може да каже какво е състоянието на почвите. В същото време тежките метали не могат да се „изпарят“ от земята. Съдържанието им може да не е голямо, но дори един човек да поеме радиоактивна частица, тя ще е фатална за него, коментират специалистите.

Затова проблемът не бива да се потулва, трябва да се извършва мониторинг на всички обекти, където е добиван уран. Добре е в тези райони да има трайни насаждения, а не да се отглеждат домати и краставици, коментира проф. Христо Етрополски. Хората трябва да знаят къде не трябва да правят зеленчукови градини и да пасат животните си.

През 2014 г. по времето на кабинета „Орешарски“ се заговори за възстановяване на уранодобива в България. Според експерти промишлен интерес представляват 14 находища в Тракийско-Тунджанския руден район. Те са на площ от 11700 декара и могат да се разработват чрез сондажи. Идеята обаче среща съпротивата на екологичните организации, съществуват страхове и сред населението, а след откриването на уран и алфа активност във водата на Хасково и Първомай се поставя въпросът за ликвидацията на уранодобива у нас и последиците от него за населението.

07:31ч. 20.04.2017г.

Вие може да оставите първия коментар.