Изгодно финансиране:

Нов кредит за покупка на земеделска техника при лихва от 3%

Нов кредит за покупка на земеделска техника при лихва от 3%

 

Бизнесът и земеделските производители вече имат достъп до по-изгодна финансова подкрепа при кандидатстване по европейските оперативни програми за покупка на машини, оборудване, земеделска и строителна техника. Те ще могат да финансират направените разходи за придобиване на активи по Оперативните програми, както и дължимият ДДС чрез кредит „Хибрид“ - съвместен продукт на Сосиете Женерал Експресбанк и „Сожелиз България“, съобщиха от финансовата институция.

„Хибрид“ комбинира някои от силните страни на стандартния лизинг с възможностите за банково финансиране на ново, неспециализирано оборудване. При финансиране чрез новия кредитен продукт, българските компании имат възможност да възстановят (чрез предоставените грантови схеми) голяма част от направените разходи за придобиване на нови активи, което им дава допълнителни възможности да инвестират в обновяването на своето оборудване, машини и транспортни средства.

„Към настоящия момент лизинговото финансиране не подпомага в пълна степен производителите, които кандидатстват по европейските оперативни програми за субсидии, тъй като според условията на програмите бенефициентите трябва да бъдат и собственици на закупените активи. С преференциалните условия на новия хибриден продукт, ние насърчаваме дейността на българските компании, като инвестираме в развитието на основни производствени сектори в по-дългосрочен и мащабен план“, посочиха Михаил Комитски, управител на Сожелиз България и Десислава Миланова, ръководител „Продукти за корпоративни клиенти” в Сосиете Женерал Експресбанк. Те допълниха, че само за няколко месеца отпуснатото финансиране по кредит „Хибрид“ е надхвърлило 10 млн. лева.

Финансирането се предлага чрез различни доставчици на машини и оборудване, като лихвите започват от 3%, минималният размер на кредита е 10 000 лева или 5000 евро, а срокът за погасяване – от 12 до 60 месеца с включен 6-месечен гратисен период. Предвидена е и възможност за погасяване на равни месечни вноски или чрез сезонни/годишни вноски, които са съобразени с оперативния цикъл на клиентите с цел максимално облекчаване на финансовата тежест. От тях обаче се очаква да участват със собствен принос в размер на минимум 15% от цената на актива и да предоставят обезпeчение под формата на залог на новозакупения актив.

 

Снимка "Тайтън Машинъри България" АД

 

13:37ч. 11.03.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.