:

ЕК върна на държавите членки контрола на питейната вода

ЕК върна на държавите членки контрола на питейната вода

Около 100 хиляди са водоснабдителните зони в Европа.

Европейската комисия промени правилата за контрола върху качеството на питейната вода в Европа. Позволи на държавите членки сами да решават честотата и типа контрол, който да упражняват върху питейните ресурси, информира Дневник.

Според съобщението на Европейската комисия новите мерки са стъпка от изпълнението на гражданската инициатива "Право на вода" (Right2Water), която стигна до дневния ред на Брюксел, след като един милион европейски граждани призоваха чрез подписка водоснабдяването да се превърне в гарантирана публична услуга навсякъде на територията на ЕС.

Държавите членки вече ще имат право на повече гъвкавост относно начините за контрол на качеството на водата в общо около 100-те хил. водоснабдителни зони в Европа.

Промяната на практика представлява поправка на Директивата за питейната вода и предвижда премахване на излишната административна тежест, идваща от общоевропейска регулация.

Държавите членки ще решават на базата на оценка на риска кои параметри да следят, като се има предвид, че "в някои вододайни зони няма риск от установяване на наличието на опасни вещества".

Държавите също така сами ще решават дали да увеличават или намаляват честотата на тестовете на водата, както и да разширяват списъка на вещества, които могат да представляват риск за човешкото здраве.

В момента честотата на провежданите тестове се определя от директивата на ЕС на базата на набор от условия, свързани с грижата за здравето на потребителите.

Държавите разполагат с две години да приложат промените.

 

11:33ч. 30.10.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.