:

200 млн. лв. за малките и средни български фирми

200 млн. лв. за малките и средни български фирми

Средствата ще се използват за банкови гаранции, чрез които малките и средни предприятия ще получат между 800 млн. и 1,2 млрд лв. нови заеми

Европейската комисия прие оперативна програма на стойност 200 млн. лева от Европейския фонд за регионално развитие, с която малки и средни предприятия (МСП) в България ще получат по-добър достъп до финансиране. Средствата ще се използват за банкови гаранции, благодарение на които МСП ще получат между 800 млн. и 1,2 млрд лв. нови заеми, информираха представителството на ЕК в София.

България е третата страна от ЕС след Испания и Малта, която приема такава инвестиционна програма. Българските МСП ще се възползват от първите заеми по тази програма в началото на 2016 г.

Тази програма е част от усилията на ЕК да насърчи страните-членки да използват повече финансови инструменти в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове през периода 2014 — 2020 г., като така постигат по-голяма ефект от европейското финансиране. Това е и целта на Инвестиционния план за Европа, който председателя Юнкер анонсира още в началото на мандата си.

"Тези 200 милиона лева от европейския бюджет ще отидат за банкови гаранции, за да ползват българските малки и средни предприятия заеми за общо до 1.2 млрд. лв. Парите ще им помогнат да разширят бизнеса си, да излязат на нови пазари, да наемат повече служители. Призовавам ги да бъдат активни и да използват европейското финансиране, за да постигнат по-добър живот за себе си и за хората около тях", каза зам.-председателят на ЕК и еврокомисар по бюджет и човешки ресурси Кристалина Георгиева.

"България е в челната група на страните от ЕС, които се ползват от този новаторски инструмент. Малките и средни предприятия са двигателите на растежа и новите работни места в Европа. За да успява икономиката на ЕС, те трябва да имат по-добър достъп до финансиране, тъй като така се насърчава предприемачеството”, каза еврокомисарят по регионална политика Корина Крецу.

"Приетата днес в България инициатива за МСП ще даде тласък на стартиращи и малки предприятия от София до Варна и навсякъде другаде. Искаме държавите-членки да използват средствата на ЕС по нови и креативни начини, а България прави точно това. След Испания, Малта и България, искаме повече страни да се включат в инициативата", изтъкна зам.-председателят на ЕК Юрки Катайнен, който е еврокомисар по работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността.

11:11ч. 14.10.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.