ЕК одобри:

Почти 54 млн. евро за 10 държави около Черно море

Почти 54 млн. евро за 10 държави около Черно море

Участват Азербайджан, Армения, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Турция и Украйна.

Европейската комисия одобри Програма „Черноморски басейн 2014-2020“ с решение C(2015) 9187 от 18.12.2015 г. В обхвата й са включени 10 държави от басейна на Черно море: Азербайджан, Армения, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Турция и Украйна.

Общият бюджет на програмата е 53.9 млн. евро, който включва съфинансиране от Европейския инструмент за съседство, Европейския фонд за регионално развитие, Инструмента за предприсъединителна помощ и национално съфинансиране.

За българските партньори националното съфинансиране е до 8% от определения им бюджет в проектите, в които участват, и се осигурява от републиканския бюджет, съобщиха от регионалното министерство.

Общата цел на Програмата е подобряване на благосъстоянието на хората в регионите на Черноморския басейн чрез устойчив растеж и съвместно опазване на околната среда.

Ще бъдат финансирани съвместни проекти в рамките на следните приоритети:

- съвместно насърчаване на бизнеса и предприемачеството в областта на туризма и културата;

- увеличение на трансграничните възможности за търговия и модернизация на селското стопанство и свързаните с него сектори;

- увеличение на трансграничните възможности за търговия и модернизация на селското стопанство и свързаните с него сектори и повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните и морските отпадъци.

Първата покана за набиране на проектни предложения се очаква да бъде обявена през втората половина на 2016 г.

Вижте повече на сайта на програмата.

10:21ч. 22.12.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.