Брюксел с пакет от мерки:

ЕК разреши до 15 000 евро държавна помощ на фермер

ЕК разреши до 15 000 евро държавна помощ на фермер

Европейската комисия е готова с допълнителен пакет от мерки в подкрепа на земеделските производители. На страните членки се дава разрешение да отпуснат допълнително държавна помощ до 15 хил. евро на фермер на година, като няма таван на националните бюджети.

В същото време се повишават таваните за производство на обезмаслено мляко на прах от 109 000 на 218 000 тона и за масло – от 60 000 на 100 000 тона.

Ще може да се задейства за ограничено време възможността за сключване на доброволни споразумения за производсдтво и доставки на мляко и млечни продукти между организации на производители, междубраншови структури и кооперативи. Мярката е одобрена през 2013 г. и досега не е използвана от Еврокомисията.

В пакета за подкрепа на фермерите са включени също производителите на свинско месо, плодове и зеленчуци.

"Трябва да се търси решение на проблема между дисбаланса на увеличеното производство на сурово мляко в Европейския съюз, както и да имаме предвид устойчивото и дори намаляващо потребление. Тази тенденция съществува и се прогнозира, и за тази година", заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева по време на заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Брюксел.

Десислава Танева посочи, че едно от възможните решения е търсенето на нови пазари в трети страни, с цел постигането на устойчиви цени за фермерите. "Необходимо е да се помисли и за отпадане на руското ембарго", уточни още тя.

Според нея е необходимо да има и послание към фермерите за доброволно ограничаване на обемите на производство, като това е инструмент за преодоляване на съществуващия дисбаланс. "Това би помогнало да не фалират най-малките и неконкурентоспособни ферми", посочи Десислава Танева и допълни, че те могат да преустроят дейността си по начин, който би им носил доход. "Той трябва да бъде с европейски средства, а не от бюджета за кризи", каза още тя.

За свинефермите тепърва ще се анализира ситуацията и ще се предложи нова схема. Междувременно ще бъде създадена Обсерватория за пазара на месо, която ще анализира ситуацията с говеждото и свинското в ЕС. От 2014 г. работи такава институция за наблюдение на млечния пазар.

ЕК ще увеличи с 30 милиона евро и сумата за промотиране на европейското производство на нови пазари. В съобщението се припомня, че има предвидени над 110 милиона евро само за дейност вътре по националните пазари на ЕС и в трети страни през 2016 г. и още 30 милиона евро за производителите на месо и мляко.

За производители на плодове и зеленчуци се казва, че е малък напредъкът в преговорите с Русия по фитосанитарния контрол и допускането на стоките до руския пазар. Руското ембарго изтича на 30 юни, но вероятно ще бъде продължено.

За сметка на това има напредък в преговорите за отваряне на пазарите на САЩ, Япония, Бразилия и Украйна.

19:42ч. 14.03.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.