Преговори:

Животновъди искат 10 пъти по-ниска такса за пашуване в национални паркове

Животновъди искат 10 пъти по-ниска такса за пашуване в национални паркове

Министерството на земеделието и храните (МЗХ) ще подготви мотивирано предложение за изменение на тарифата за паша в защитените територии, изключителна държавна собственост. Това стана ясно след среща в екоминистерството, в която експерти от двете ведомства обсъдиха възможности за намаляване на таксите за пашуване.

Те бяха повишени с решение на Министерския съвет от около 8 ст./дка на 10 лв./дка за регистриран земеделски производител с повече от 10 животни. За стада до 10 животни таксата стана 3 лева. Това предизвика недоволство сред фермерите, които заплашиха с протести.

Сега желанието на стопаните е в Рила, Пирин и Централен Балкан да се плащат по 30 ст./дка за стада от 10 животни и по 1 лв. на декар при повече от 10 броя. Очаква се въпросът да бъде решен до края на месеца.

Тарифата бе променена, защото цените за паша в Националните паркове не бе актуализирана от 2000 г. Аргументът на МОСВ за исканото повишение е, че таксата за пашуване в тези територии бе 50 пъти по-малка от тази, която е платима за ползването на пасища общинска или държавна собственост.
Това от една страна създава неравнопоставеност, а от друга – не отчита значимостта на тези територии от гледна точка на опазването на природата, смятат от МОСВ. От МЗХ обаче контрират, че не са участвали в съгласувателната процедура на новата тарифа.

13:16ч. 05.04.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.