:

ДФ "Земеделие" предупреждава: Забавени проекти ще бъдат спирани

ДФ

В новия програмен период на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) до 2020 година са заложени срокове от 9 до 12 месеца за стартиране на тяхното изпълнение.

Това трябва да бъде удостоверено с извършени най-малко 20% разходи, с приемо-предавателни протоколи или друга документация, гарантираща започването на проекта.

"Ако земеделец бездейства 9 месеца по спечелен от него проект, фонд „Земеделие“ ще анулира проекта, а за фермерът ще последва 5% неустойка от размера на субсидията. За проектите, в които има заложени строително-монтажни работи, санкцията ще настъпва след 12 месеца размотаване“,

Това съобщи изпълнителният директор на фонд "Земеделие" Румен Порожанов в дискусия на тема "Новата ОСП - една година по-късно. Първите ефекти и предизвикателствата през 2016 година".

Мярката цели дисциплиниране при кандидатстване по най-атрактивните проекти по мярка 4.1 и 4.2. "Инвестиции в земеделски стопанства".

"Проектите, които договаряме, да бъдат изпълнявани, а не да се спират в края на изтичащия две- или тригодишен период, както масово се случи при предходната програма", подчерта Порожанов.

Именно тогава се появи опасност страната ни да загуби тези 100 млн. лв., на колкото възлизаха забавените проекти. В последния момент българските власти се споразумяха с Брюксел да отворят през октомври 2015 г. извънреден прием за земеделска техника и така спасиха сумата.

В края на миналата година са останали неразплатени близо 24 млн. евро или близо 1 процент от бюджета, каза още той.

Животновъдство, плодове и зеленчуци, биологично производство са приоритетните области в субсидирането по ПРСР в следващия период 2014-2020 година, стана ясно на дискусията.

За съжаление, проектите със съмнение за измама не са един и два, коментира още Порожанов и посочи масовите случаи със спекулативни проекти със зайци и фазани, които са отнели доста време на фонда за проверките им.

22:21ч. 24.02.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.