Екосъображения:

Забраниха зарибяване с костур в "Огоста"

Забраниха зарибяване  с костур в

Националният съвет по биологично разнообразие (НСБР) забрани зарибяването на яз. „Огоста“ с ивичест костур на заседанието си във вторник. Става дума за Morone saxatilis х Morone chrysops.

Според експертите хибридът не трябва да се пука в яз.“Огоста“, както и в свързаните с него водоеми, защото крие риск за местните видове и екологичното равновесие. Той може да се отглежда само в условията на затворена рециркулационна система, което означава в закрити водохранилища. В тях се добавя само вода, която да компенсира изпарението, а рибата се отглежда при висока плътност.

Националният съвет по биоразнообразие не прие и Плана за действие за опазване на червеногушата гъска. Решението на съвета  е министърът на околната среда и водите да върне за преработване проекта, след което той трябва да бъде внесен за преразглеждане.

Отложено бе създаването на нова защитена зона за опазване на дивите птици -„Рила-буфер“, за извършване на допълнителни проучвания. Те трябва да бъдат възложени на експерти, които не са участвали в изготвянето на сегашното предложението. Допълнителните проучвания трябва да бъдат извършени в срок до 2 години.

09:30ч. 24.03.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.