:

Заплатите в земеделието са със 123 лв. под средните за страната

Заплатите в земеделието са със 123 лв. под средните за страната

Средната брутна заплата в сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ е нараснала до 751 лева през третото тримесечие на годината (юли-септември), съобщи Националният статистически институт (НСИ). Сумата е с 41 лева над нивото на заплащане през предходното тримесечие (април-юни), когато работещите в сектора са получавали средно 710 лева.

В сравнение с третото тримесечие на 2014 г. ръстът е 39 лева. Тогава средната заплата в сектора е била 712 лева.

Заплащането в агросектора все още силно изостава от средния размер на заплатите в България, който през третото тримесечие на годината е 874 лева, или със 123 лв. над нивото в земеделието.

Въпреки това агросекторът не е на дъното, според официалните данни на НСИ. По-ниски средни възнаграждения според статистиката през третото тримесечие на тази година са получавали заетите в секторите „Строителство“ - 742 лева, „Хотелиерство“ - 573 лева, „Административни и спомагателни дейности“ - 672 лева, „Култура, спорт и развлечения“ - 743 лева.

Най-високи са били заплатите в сектора на далекосъобщителните услуги – 1985 лева, следвани от производството на електро- и топлоенергия – 1570 лв., финансови и застрахователни дейности – 1517 лв. и др.

 

13:15ч. 10.11.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.