:

Започна изплащането на 250 млн. лв. за агроекология

Започна изплащането на 250 млн. лв. за агроекология

3 374 земеделски стопани ще получат подпомагане по мярката.

Държавен фонд „Земеделие“ започна изплащането на субсидиите по всички направления на Мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007 – 2013 г.

3 374 земеделски стопани ще получат подпомагане по мярката. Ставките, по които се извършва оторизацията на средствата, се определят от нормативната база, а именно чл. 13 от Наредба № 11 от 06.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на Мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007 - 2013 г.

12:01ч. 17.12.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.