Министерски обещания за 2016 г.:

Засилено внимание към животновъдството, трайните насаждения и зеленчуците

Засилено внимание към животновъдството, трайните насаждения и зеленчуците

Интервю на министър Десислава Танева пред Агенция "Фокус".

Още в началото на следващата година ще предоставим за обществено обсъждане законодателен пакет в областта на храните, който е на финала, обеща в интервю за Агенция "Фокус" Десислава Танева, министър на земеделието и храните.

Това ще гарантира на потребителите, че което пазаруват, съответства на техните очаквания за качество и безопасност.

Втората цел на МЗХ, която беше обвързана с договор между министерството и Световната банка, е развитието на хидромелиорациите в България, посочи Танева.

В България се напояват 10% от потенциалните и възможни за поливане площи. Има действаща инфраструктура, но остава да създадем условия за развитието ѝ и увеличаване на площите. Така ще увеличим броя на земеделските стопани, които биха имали достъп до вода за напояване, за да развиват интензивно земеделие.

Следваща цел, посочена от министър Танева, е продължаване работата с Програмата за развитие на селските райони. Индикативният график за приемите по ПРСР вече е качен на сайта и всеки може да се запознае с него.

С промените ясно са фокусирани приоритетите на българското земеделие - недофинансираните до момента дейности като животновъдство, трайни насаждения и зеленчукопроизводство. Проблемът с крайно недостатъчния бюджет за инвестиции обаче остава. Тази година интересът на фермерите по програми е бил над 2 пъти повече от възможностите за финансиране.

При плодовете и зеленчуците за определени видове цифрите са най-чувствителни откъм намаление на това, което България е имала като потенциал и е произвеждала. Министър Танева определи два етапа в последните 25 години за тези отрасли.

За първото десетилетие след 1990 г., когато се възстановява земеделската земя в реални граници и земеделието започва да функционира на изцяло частен предприемачески принцип, традиционното производство на плодове и зеленчуци пада около 2,5 пъти.

Следващият етап е влизането ни в ЕС. Начинът, по който се договаря подпомагането - на хектар площ без оглед на производството - допълнително утежнява ситуацията на български традиционни производства на плодове и зеленчуци и техният обем пада още толкова, дори и повече.

Примерно в момента на производство на домати в България е 6 пъти по-малко в сравнение с 1990.

В България, особено в този вид производства, има много на брой, малки по обем земеделски производители. За да получат те по-добра цена, следва да се сдружават. Има мерки за подкрепа на сдружение на земеделски производители.

В своята структура МЗХ ще създаде специално звено, което да е за подкрепа на българските производители за пазари. Всеки разбира подкрепата само като пари, те обаче са толкова, колкото са договорени по различните мерки в ПРСР, колкото е възможността за предоставяне на финансови средства от националния бюджет.

Оттам даваме държавни помощи за изложение, но всички останало е и осъзнаване на потребността от сдружаване и обединяване, с цел по-лесен достъп на пазара, завършва интервюто на министър Танева пред Агенция "Фокус".

22:01ч. 30.12.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.