Уверение:

Затяга се контролът върху дървения материал

Затяга се контролът върху дървения материал

Контролът върху износа и вноса на дървесина ще бъде засилен, съобщи министерството на земеделието след работна среща между ръководители и експерти от министерството, агенцията по горите и Агенция "Митници".

Трите ведомства са се договорили за по-интензивен обмен на информация.

Заместник-министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов е информирал, че новата информационна система за издаване на електронни превозни билети работи успешно от месец. Чрез нея контролните органи могат да проверяват дали превозното средство се движи или постъпва на склад с валиден превозен билет. Информацията е достъпна за всички граждани и на сайта на агенцията по горите.

Така може да се проследи движението на дървения материал от гората през временния склад и превозното средство, на което е натоварен до крайния пункт за продажба, препродажба, износ или преработка. След постъпването на дървения материал в преработвателните заводи и цехове, превозният билет за него автоматично се завежда в електронния дневник, който също е част от информационната система на агенцията по горите и е публична информация.

Митниците и агенцията по горите имат сключено споразумение за взаимен достъп до информацията за добив, внос и износ на дървен материал.

17:55ч. 22.01.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.