Резолюция на Европарламента:

Защитават се традиционните начини за селектиране на растения

Защитават се традиционните начини за селектиране на растения

Развъждането на растения е иновативен процес, упражняван от земеделците и земеделските общности от самото зараждане на селското стопанство.

Забраната на патентоването на продукти, придобити чрез биологични техники за селектиране, като кръстосване, е от основно значение за иновациите, снабдяването с храни и малките и средни предприятия. Това се казва в обща резолюция, гласувана от Европарламента днес, съобщава БТА.

Евродепутатите изразиха отношение по решението на Европейското патентно ведомство да позволи патентоването на такива продукти. Те настояват ЕК спешно да изясни съществуващите релевантни правила на ЕС и да защити достъпа на развъдчиците до биологичен материал.

Развъждането на растения е иновативен процес, упражняван от земеделците и земеделските общности от самото зараждане на селското стопанство, се казва в резолюцията.

Достъпът до биологичен материал е от жизнена важност за иновациите и развитието на нови вариации, които да помогнат за глобалното снабдяване с храни, борбата с климатичните промени и предотвратяването на формирането на монополи.

Поради тези причини, продуктите, придобити от биологични по своята същност процеси като растения, семена, местни характеристики и гени трябва да бъдат изключени от патентоспособност.

Резолюцията на Европейския парламент беше приета с 413 гласа „за“, 86 „против“ и 28 „въздържал се“.

Парламентът призовава ЕК спешно да изясни приложното поле и тълкуването на съществуващото законодателство, и по-специално директивата относно правната закрила на биотехнологичните изобретения, и да изпрати това тълкуване на Европейското патентно ведомство (ЕПВ), за да гарантира, че продуктите, добити по биологични по своята същност процеси няма да бъдат патентовани.

Евродепутатите настояват също така ЕС и неговите държави членки да обезпечат гарантирания достъп до такива материали за селекция на растенията.

Резолюцията е в отговор на решението то 25 март 2015 г. на Апелативния борд на Европейското патентно ведомство (ЕПВ) да разреши патентоването на домати (G0002/12) и броколи (G0002/13), придобити чрез обикновени, биологични техники за селектиране.

Според ЕПВ, въпреки че биологични по своята същност процеси като кръстосване не може да се патентоват, растенията и растителният материал, които се получават в резултат от тях, като например, плодове, могат да получат европейска патентоспособност.

Такова тясно тълкуване на настоящите правила на ЕС може да има негативни последици за конкурентоспособността на ЕС и да доведе до монополи на пазара за храни.

Парламентът призова ЕПВ да изключи от патентоспособност всички продукти, добити по биологични по своята същност процеси в своята обща резолюция от 10 май 2012 г.

 

16:55ч. 17.12.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.