Промени в закон:

За изкупуване на сурово мляко без договор - глоби до 20 хил. лв.

За изкупуване на сурово мляко без договор - глоби до 20 хил. лв.

Изискванията не се прилагат по отношение на разрешени директни продажби и за производители, в чиито стопанства се отглеждат до 4 кози-майки и до 9 овце-майки.

За изкупуване на сурово мляко от фермерите без договор или пък заради липсата на регистрация като изкупвач на търговците ще се налагат глоби от 5 хил. до 20 хил. лева.

Това записаха депутатите с промени в Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, предложени от правителството, предаде БТА.

Реципрочна санкция - от 5 хил. до 20 хил. лева, се предвижда и за производителите на сурово мляко, които доставят без договор с регистриран първи изкупвач, освен в регламентираните изключения. Договорът за доставка трябва да е в писмена форма.

Изискванията не се прилагат по отношение на разрешени директни продажби и за производители, в чиито стопанства се отглеждат до 4 кози-майки и до 9 овце-майки за производство на мляко. 

Допуска се суровото мляко да се изкупува и от първи изкупвачи от други държави - членки на Европейския съюз (ЕС).

Първи изкупвачи могат да са физически или юридически лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон и чиито обекти са регистрирани по Закона за храните, или използват при изкупуването специализирани транспортни средства, позволени в Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Със законовите промени агроминистерството се задължава да създаде и поддържа публичен електронен регистър на първите изкупвачи на сурово мляко, който ще е достъпен на сайта на ведомството.

На свой ред първите изкупвачи са длъжни да сключват договори за доставка на сурово мляко с производителите, включително от други държави-членки на ЕС, както и да издават документ за всяка доставка на всеки производител.

Те трябва и да подават месечни декларации в Министерството на земеделието и храните за общото количество краве мляко, изкупено въз основа на договори, регистрирани съгласно наредба.

Търговците трябва да съдействат на Фонд "Земеделие" при проверки на сключените договори за изкупуване на сурово мляко от производителите.

Източник - БТА, Инвестор.БГ

 

22:53ч. 26.02.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.