Полезно за фермерите:

За по-евтино фермерско гориво ще се кандидатства заедно със субсидиите за ниви

За по-евтино фермерско гориво ще се кандидатства заедно със субсидиите за ниви

Схемата се променя, занапред няма да се ползват ваучери

Министерство на земеделието и храните ще промени генерално механизмът на прилагане на помощта за възстановяване на намаления акциз да фермерско гориво. Ваучери занапред няма да има, а средствата за акциз ще се възстановяват от Агенция Митници директно по банковите сметки на земеделските стопани. Идеята на ведомството на Десислава Танева е заявленията за възстановяване на акциз за фермерско гориво да се подават заедон със заявленията за директни субдидии за земя, т.е. от 15 март. Това съобщи Дора Ненова, директор на дирекция Държавни помощи и регулация в министерство на земеделието и храните.

Тя припомни, че в бюджет 2016 са предвидени 84 млн. лв. за намален акциз на газьола, използван в първичното селскостопанско произодство. От думите й стана още ясно, че МЗХ има изготвен проект на схемата и механизъм, по който ще става реализирането ѝ. Готова е и методиката, дори и проектът на заявление на възстановяване на акциза. Всички тези документи са изпратени за съгласуване в Министерство на финансите, добави Нинова.

Изпратено било и запитване до ЕК дали може да се прилага намалена акцизна ставка върху гориво, което съдържа биокомпонент - биоетанол или биодизел. Доказването на горивото ще става с разходооправдателни документи, уточни Ненова. 

 

11:41ч. 30.11.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.