Жито и животни:

За 15 години зърненото производство у нас е нараснало с 57%

За 15 години зърненото производство у нас е нараснало с 57%

36 на сто от животните се отглеждат във Франция и Германия.

България е една от страните в ЕС с най-значимо увеличение на отглежданите зърнени култури, показват данните на Евростат, цитирани от profit.bg.

От 2000 до 2014 г. количествата зърнени култури, отглеждани в България, нарастват с 56.9%. През 2014 г. в страната са отгледани 9.5 млн. тона зърно.

Преди нас се нареждат трите Балтийски държави - Литва (със 72.4% ръст на количествата), Естония (70.3%) и Латвия (68.3%).

Като цяло в ЕС количествата на прибраните зърнени култури се повишават с 15.2% спрямо 2000 г., до 331.7 млн. тона. В същото време площите, които са засадени с тези култури, намаляват с 5 на сто.

Най-големият производител на зърно в ЕС е Франция (72.2 млн. тона), следвана от Германия (52 млн. тона) и Полша (31.9 млн. тона).

Намалява отглеждането на зърнени култури в Кипър, Гърция, Испания, Италия и Холандия.

Франция и Германия са сред водещите страни в ЕС и в сектора на животновъдството. 22% от едрия рогат добитък в ЕС се отглежда във френски ферми, а 14% - в германски. В цялата общност се отглеждат 88.4 млн. животни.

Германия е водеща при отглеждането на свине - 19% от всичките 148 млн. в ЕС.

В Общността се отглеждат и 84 млн. овце. Водещи тук са Великобритания (22.9 млн.) и Испания (15.4 млн.). Сред отличниците в ЕС е и Гърция, където се отглеждат над 9 млн. овце.

През 2014 г. в България са отглеждани 562 хил. говеда, 553 хил. свине и над 1.33 млн. овце.

Бележка на AgroLife - Наскоро ЕК отчете като изчерпано, дори погрешно субсидирането по показател единица площ, което даде предимство на зърнопроизводството като по-рентабилно, за сметка на животновъдството и зеленчукопроизводството. В момента се разработва нова програма за субсидиране, в която показателите ще бъдат с акцент върху другите отрасли.

 

11:21ч. 19.02.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.