:

Зелена светлина за още 160 проекта за трактори и комбайни с европари

Зелена светлина за още 160 проекта за трактори и комбайни с европари

На своето второ заседание, проведено на 14 октомври 2015 г.,  Експертната комисия за прозрачност в Държавен фонд „Земеделие” одобри 160 от прегледаните 164 проекта по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ от ПРСР 2007-2013 г. Общият  размер на одобрената субсидия е 20 537 236 лв. Отхвърлени са 4 проекта с обща сума на субсидиите 776 866 лв., тъй като не отговарят на изискванията за допустимост. Одобрените проекти представляват само част от всички заявления за подпомагане, които попадат в рамките на определения бюджет по мярката от старата Програма за развитие на селските райони.

Както "Αgrolife.bg" вече писа преди 3 дни фонд „Земеделие“ одобри първите 221 проекта за закупуване на земеделска техника, главно трактори и комбайни, по направения извънреден прием през септември т.г. по мярка „Модернизиране на земеделски стопанства“ на изтичащата програма за развитие на селските райони. Тогава общата субсидия за тези проекти бе 29 171 920 лв..

От фонд "Земеделие" припомнят, че проектите включват единствено инвестиции за закупуване на земеделска техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата. Минималният размер на общите допустими разходи по един проект, които можеха да заявяват кандидатите в рамките на периода на прием, възлиза на левовата равностойност на 15 000 евро, а максималният размер не може да надвишава 500 000 евро.

13:52ч. 15.10.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.