Тенденция нагоре:

Земеделската земя е поскъпнала със 7% през миналата година

Земеделската земя е поскъпнала със 7% през миналата година

Средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя е достигала 42 лв., което е с 2.4% повече спрямо 2014 година.

Цената на декар земеделска земя се е повишила със 7% през миналата година и е достигнала средно 732 лв/дка, сочат данните на Националния статистически институт. Тенденцията е постоянна от 2010 година насам.

Според националната статистика овощните насаждеиня се продават с 9.1% по-скъпо, а нивите със 7.5 на сто. С близо една четвърт поевтинява цената на лозята, а при затревените площи спадът е 7.7%.

През миналата година най-скъпа е била земята в Североизточния район - 1040 лв. на декар. Най-голямо увеличение на цената - с 25% има в Югоизточния район.

През 2015 г. средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя достига 42 лв., което е с 2.4% повече спрямо 2014 година. Спрямо предходната година най-голямо е увеличението на рентата за лозята - с 50.0%.

От наблюдаваните категории земя единствено при овощните насаждения се наблюдава понижение на цената с 8.6%.

През 2015 г. най-висока е цената за един декар наета/арендувана земеделска земя в Североизточния район - 63 лв., което е близо два пъти по-високо от стойността в Югоизточния район.

Увеличение на цената на рентата спрямо предходната година се наблюдава във всички статистически райони, като най-голямо е в Югозападния район - с 11.1%.

 

11:42ч. 22.04.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.