:

Земеделското министерство - в сандвич от недоволни за пари

Земеделското министерство - в сандвич от недоволни за пари

Ролята на плънка в сандвич е отредена днес и утре, 19 и 20 октомври, на Министерството на земеделието и храните. То ще се озове под натиск от поне две страни.

Първо, Асоциацията на агроекологичните земеделски производители още преди дни обяви протест на фермери в 12 часа пред сградата на Министерството на земеделието днес заради недоволство от проект за изменения в мярка 214 "Агроекологични плащания".

Утре, във вторник, в 13 часа, членове на лозаро-винарската камара пък ще дадат пресконференция, тъй като са недоволни от проектонаредба за еврофинансирането в сектора, с която AgroLife вече запозна читателите си (виж тук за наредбата). Според бранша проекта на практика лишава винопроизводителите от възможности за модернизация на съществуващи винарски изби или изграждане на нови и ги поставя в неблагоприятно положение спрямо другите земеделски сектори.

Асоциацията на агроекологичните земеделски производители е мотивирала протеста си по следния начин:

• Срещу незаконните и неправомерни действия на ресорния зам.-министър на земеделието и храните Васил Грудев, които са в ущърб на всички земеделски стопани и са в полза единствено на кръга фирми около него;
• Срещу опитът от страна на Васил Грудев да се прекрати една добра практика като сеитбооборота, за да се замени с раздаване на пари „на калпак“, чрез направлението „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваемите земи с орнитологично значение“, за да се облагодетелстват фирми, които гравитират около ресорният зам.-министър;
• Срещу подготвеното от Васил Грудев последно 15-то изменение на ПРСР (2007-2013) и въведените незаконни и неправомерни промени, които безпрецедентно погазват правата на над 20 000 български земеделски производители, с което Васил Грудев цели те доброволно да се откажат от петгодишните си агроекологични ангажименти по сеитбооборота и то в средата на тяхното изпълнение, с лъжливите аргументи, че пари за сеитбооборот няма.

НИЕ ИСКАМЕ:
• Отмяна на това некомпетентно и абсолютно неаргументирано предложение за промяна на ПРСР (2007-2013), с което се въвеждат необосновани допълнителни изисквания към земеделските производители, като в същото време се намалява двойно ставката на подпомагане;
• Продължаване на плащанията по направление „Въвеждане на сеитбообръщение за опазване на почвите и водите“;
• Да се прекратят наглите опити на Васил Грудев да се източат по схема над 200 млн. лв. по направление „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваемите земи с орнитологично значение“ и да се раздадат парите по направлението без никакви изисквания;
• ПРСР да не остане в ръцете на доказано некомпетентен и със съмнителни лични мотиви за вземане на решения, зам.-министър.

В същото време, както AgroLife писа в неделя, 18 октомври, зърнопроизводители се канят да съдят земеделското министерство заради неправомерно намаляване на субсидията за хектар (виж тук) точно по мярката за поддържане на местообитанията на гъски и ливаден блатар. 

 

08:12ч. 19.10.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.