:

НАЗ предлага избор: Или в реални граници, или в доброволно споразумение

НАЗ предлага избор: Или в реални граници, или в доброволно споразумение

Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) отправи предложение към МЗХ за иницииране на нормативна промяна относно уреждането на поземлените отношения при комасираното ползване на земеделските земи.

Натрупаният до момента опит в прилагането на разпоредбите на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и по-конкретно на чл. 37б и чл. 37в, показва някои несъвършенства и порочни явления.

Напоследък често се наблюдава нелоялната практика земеделски производители да спекулират с правното си основание за ползване на земите в дадено землище, заявявайки най-плодородните, и много често в средата на даден физически блок, имоти за ползване в реални граници и оставяйки неатрактивни имоти по правно основание за включване в доброволно споразумение.

Впоследствие при процедурата по сключване на доброволни споразумения, същите тези стопани използват хубавите земеделски терени (заявени в реални граници), за да изнудват останалите ползватели в даденото землище.

В тази връзка, НАЗ предлага на МЗХ да предприеме действия по законодателни изменения на ЗСПЗЗ, с които даден земеделски производител да може заявява в рамките на едно землище ползването на имоти или само в реални граници, или само за включване в доброволно споразумение.

Този принцип следва да обхваща единствено едногодишните земеделски култури, за да се избегне изкривяване в земеползването при трайни насаждения и многогодишни култури.

 

23:21ч. 12.07.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.