:

Зоомагазините вече и с ветеринарен кабинет

Зоомагазините вече и с ветеринарен кабинет

Зоомагазините вече ще могат да имат или помещават и ветеринарни кабинети. Такава промяна в Наредбата за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни, е подготвил екипът на аграрния зам.-министър Цветан Димитров. 

"На територията на зоомагазините да бъде позволено упражняването на ветеринарномедицинска практика, при условие, че има регистрирано ветеринарно лечебно заведение отговарящо на изискванията за кабинет съгласно Наредба № 42 от 2008 г. По този начин ще има реално осъществяван ежедневен ветеринарномедицински контрол на всички животни в магазина. Дава се възможност за предоставяне на клиентите компетентна информация, свързана с правилното отглеждане, хранене, размножаване на животните, а също и експертни съвети и консултации на гражданите по всички въпроси, свързани със здравето, профилактиката на болести. Наред с това и за употребата на витамини, хранителни добавки, схеми за обезпаразитяване и ваксинация", пише в мотивите към проекта с промени в наредбата Цветан Димитров. 

При продажба на куче или котка от зоомагазин животното задължително ще се идентифицира от ветеринарен лекар и му се издава паспорт. Данните от него ще бъдат вписвани в електронната интегрирана информационна система на Българската агенция за безопасност на храните, гласят още промените. 

С цел узаконяване на развъдните обекти се въвежда изискване при прехвърляне на животни от един обект в друг преди отбиването им, които не могат да предварително бъдат идентифицирани, освен задължителната документация за произхода на животното и подробни данни за родителите, животните да се съпровождат и с информация за развъдния обект, от който произхождат.

При престой на животни в пансиони се въвежда изискване кучетата да бъдат ваксинирани срещу инфекциозен трахеобронхит (кучешка кашлица), а котките срещу панлевкопения. Заболявания, които са силно контагиозни, разпространяват се лесно особено при отглеждане на голямо брой животни на едно място в затворено помещение. Въвежда се изискване в приютите гражданите да имат достъп само до клинично здравите животни. Животните, които са предоставени за осиновяване, трябва да бъдат клинично здрави преди да бъдат настанени в помещенията за осиновяване, които се посещават от външни лица. По този начин се цели ограничаване на риска от разпространение на болести.

Промените предвиждат още собствениците или управителите на зоомагазини и развъдници да поддържат в регистрите си свен видът, броят, идентификацията и данни за произход на животното, също така и име и адрес на доставчика, още и възраст, пол, порода, отличителни белези, ваксинационнен и паразитологичен статус на новопостъпилите и на продадените животни. Досега търговците, търгуващи с животни са задължени да предоставят информацията под формата на брошури.

Сега с промяната в наредбата  се осигурява възможност тази информация да бъде предоставена и на електронен носител (диск или USB-флаш). 

12:09ч. 05.11.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.