:

Зърнопроизводители дават на съд агроведомството за орязаване на субсидии

Зърнопроизводители дават на съд агроведомството за орязаване на субсидии

Министерството на земеделието погазва наредбата, регламентираща субсидиите по мярка №10 "Агроекология и климат" на новата европрограма за селата. В нея са разписани конкретни суми на хектар, които трябва да се изплатят на фермерите затова, че с част от реколтата си са изхранвали диви гъски и други застрашени видове. Агроведомството обаче реши да намали тези помощи заради недостиг на бюджет, макар в наредбата да няма опция за рязане на субсидиите.

Зърнопроизводители от цяла Бълтария завеждат колективен иск срещу Министерство на земеделието и фонд "Земеделие" за орязаване на субсидии за агроекологични плащания, научи АgroLife. Агроведомството е изпратило на 8 октомври т.г. указания до фонд "Земеделие" да намали годишните субсидии за фермерите, изхранвали с жито в нивите си зимуващи червеногуши и други видове диви гъски. Помощите са и за площи, в които гнезди ливадния блатар и реколтата е прибирана след 31 юли, както и за превръщането на обработваеми земи в затревени площи, ако има местообитания на царски орел, египетски лешояд и други. Писмото е подписано от аграрния зам.-министър Васил Грудев и е изпратено до шефа на фонд "Земеделие" Румен Порожанов.

В писмото е посочено, че по цялата Програма за селските райони 2014-2020 г. са заделени 20 млн. евро за поддържане на местообитания на защитени видове в обработваеми земи във времето от 2014 до 2020 г. Още това лято обаче стана ясно, че само за тази година фермерите са заявли субсидии за изхранване на застрашените птици от  25 562 989 евро - сума, която надвишава 7-годишния бюджет за прилагането на схемата.

Фермерите завеждат груповото дело с мотив, че условията за кандидатстване се променят в последния момент - след като вече са кандидатствали, изпълнили са изискването да изхранват с част от житото си пернатите и точно преди плащането на обезщетенията, се оказва, че министерството се готви да намали разписаните по наредба субсидия. Зърнопроизводителите се облягат на наредба № 7 по мярка 10 "Агроекология и климат". В нея  е разписан фиксиран размер на субсидията за изхранване на различните видове застрашени птици и никъде няма текст, че субсидията може да се намалява, ако се явят повече кандидати, както се случи тази година.

В наредбата конкретно пише, че  за засяване и отглеждане на есенни зърнено-житни култури в местообитания на зимуващи видове гъски на минимум 50 % от заявените по дейността площи се плащат по 81,59 евро за хектар. За засяване и отглеждане на есенни зърнено-житни култури в местообитанията на червеногушата гъска на 50 % от заявената по дейността площ и с минимум 30 % царевица, попадащи в местообитанията на червеногушата гъска, се полагат по 103,68 евро за хектар. За прибиране на реколтата след 31 юли в обработваеми земи със зърнено-житни култури в площи с гнезда на ливадния блатар – 109,93 евро/ха и т.н. Именно въз основа на неспазването на фиксираните плащания  в наредба № 7 зърнопроизовдителите по съдебен път ще атакуват смяната на условията по схемата в последния момент чрез писмото на аграрния заместник-министър Васил Грудев от 8 октомври т.г.

В писмото си Грудев посочва още, че въз основа на предоставени данни за допустимите площи и наличния бюджет ще бъде определен размера на годишното агроекологично плащане за 2015 година за отделните дейности по мярка № 10 "Агроекология и климат". Оттук следва, че Министерство на земеделието възнамерява да не спазва разписаните субсидии в собствената си наредба. Заради това погазване на правото зърнопроизводителите се обръщат към съда.

08:30ч. 18.10.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.