Иска се промяна в ПРСР:

Зърнопроизводителите избухнаха срещу държавната политика към сектора

Зърнопроизводителите избухнаха срещу държавната политика към сектора

Остро недоволство от водената политика срещу сектор „Зърнопроизводство“ изразиха делегатите на отчетно-изборното събрание на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), проведено в Стара Загора на 10 март, съобщиха от организацията.

В официално прессъобщение след него от НАЗ обявиха:

„Членовете на НАЗ изразиха силно безпокойство от липсата на прозрачност и обществен мониторинг при одобрение на проектните предложения и сключването на договори по мярка 4 "Инвестиции в материални активи", от неспазването на публично обявените срокове за договориране, от липсата на контрол по отношение ефективността и устойчивостта на одобряваните проектни предложения, от "кухи" и спекулативни проекти, от липсата на информация относно точкуването на проектите и достиганите минимални прагове на одобрение. Казусът с липсата на достатъчна прозрачност и съмненията за нелоялни практики по мярка 4 на ПРСР 2014-2020 г. mоражда критично напрежение сред членовете на НАЗ. В тази връзка делегатите на ОС на НАЗ настояха за спешна промяна в условията и правилата на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Членовете на НАЗ изразиха възмущение и от поетия и неизпълнен ангажимент от Министерство на земеделието и храните и Парламентарната комисия по земеделие и храни по отношение на неспазените срокове за приемане на Закон за браншовите организации в сектор "Земеделие".“
Общото събрание избра и нов председател на организацията - Светослав Русалов, председател на "Съюз на зърнопроизводителите – Пловдив" поради изтичането на мандата на досегашния председател Румяна Ангелова.

 

15:09ч. 10.03.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.