:

Зърнопроизводителите против складовете за жито под 200 тона да са на тъмно

Зърнопроизводителите против складовете за жито под 200 тона да са на тъмно

Националната асоциация на зърнопроизводителите излезе с остра позиция днес и обяви, че не подкрепя изключението – декларация за обявяване на обект за съхранение на зърно да не се подава за складове с вместимост под 200 тона. Мотивът на асоциацията е, че така заложеният текст толерира сивия сектор, което в крайна сметка влиза в противоречие с целите на държавата. Позицията на асоциацията идва по проект на наредба за условията и мониторинг на пазара на зърно, изготвен от екипа на аграрния зам.-министър Цветан Димитров, за която AgroLife вече писа.

Асоциацията се обяви и категорично против текста, който предвижда декларация за произведеното и налично количество зърно да подават само производителите, които произвеждат зърно на площи от 500 и повече декара. Националната асоциация на зърнопроизводителите настоява всички производители на зърно, независимо от размера на стопанствата им, да подават такива данни.

От асоциацията изразиха и препоръка да се предвиди възможност да не се подава декларация за налично количество жито, в случаите когато последната подадена е била за нулева наличност и няма постъпили нови количества зърно през съответния период, т.е. обектът за съхранение е останал празен и в следващото тримесечие. Предложението е мотивирано от това да бъде избегнато подаването на една и съща информация, което се обезсмисля, когато за периода не е настъпила промяна в наличностите.

AgroLife припомня, че в декларациите си собствениците на зърнобази и складове трябва дъ посочват:

- за физическите лица - трите имена и местожителството по документ за самоличност, както и телефон и e-mail /при наличие/,

- за юридическите лица - фирма и вид (дружество, кооперация); адрес на управление и ЕИК по БУЛСТАТ; телефон и e-mail.

Трябва да се посочва местонахождение на обекта – населено място и адрес или местност. А също така и формата на стопанисване (собствен, право на ползване, нает).

Трябва да се уточни вида на вместимостите – плосък склад, ЛИП (метални силози), желязо-бетони силози, техния брой и номерата им. Изрично трябва да е отбелязан капацитетът на обекта – посочен като възможното максимално количество за съхранение на пшеница.

Наред с това към декларацията ще се прилага копие от нотариален акт удостоверяващ правото на собственост. След като обектите са декларирани до 15 дни Областните дирекции "Земеделие" ще извършват проверки на място, за да проверят данните. Ако до обнародването на проектонаредбата тези обекти са били лицензирани, няма да се изисква да се декларират отново.

09:22ч. 31.10.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.