По данни на МЗХ:

Изкупните цени на зърнените култури почти без промяна

Изкупните цени на зърнените култури почти без промяна

Към 18 ноември 2015 г. средните изкупни цени на фуражна пшеница, царевица, слънчоглед и рапица се задържат на нивата от предходната седмица, отчита Министерството на земеделието и храните (МЗХ) в редовния си бюлетин.

При средната изкупна цена на хлебната пшеница се отчита незначително повишение с 0,3% на седмична база, докато тази на ечемика се понижава с 0,7%. Спрямо същия период на 2014 г., средните изкупни цени на наблюдаваните основни зърнени и маслодайни култури нарастват с между 0,3% и 27,1%. Увеличението е слабо изразено при пшеницата (хлебна и фуражна) и ечемика и чувствително - при царевицата, рапицата и слънчогледа.

 

ЦЕНИ НА ОСНОВНИ ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ ПО ДАННИ НА САПИ ЕООД

 

Култура

19.11.2014 г.

лева/тон

11.11.2015 г.

лева/тон

18.11.2015 г.

лева/тон

Изменение на годишна база

Изменение на седмична база

Хлебна пшеница

290

290

291

0,30%

0,30%

Фуражна пшеница

257

270

270

5,10%

0,00%

Ечемик

251

270

268

6,80%

-0,07%

Царевица

231

272

272

17,70%

0,00%

Слънчоглед

568

722

722

27,10%

0,00%

Рапица

579

697

697

20,40%

0,00%

 

 

14:07ч. 25.11.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.