:

Изнесени приемни на службата по земеделие в Бургас

Изнесени приемни на службата по земеделие в Бургас

Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще проведе седем изнесени приемни в област Бургас до края на месец октомври.
Приемните ще се осъществят в населените места, както следва:
15.10.2015 г. – Община Руен, с. Топчийско от 10:00 до 13:00 ч. /кметство/
15.10.2015 г. – Община Руен, с. Мрежичко от 10:00 до 13:00 ч. /кметство/
22.10.2015 г. – гр. Ахелой от 10:00 до 13:00 ч. /кметство/
22.10.2015 г. - гр. Поморие от 10:00 до 13:00 ч. /община/
23.10.2015 г. - гр. Малко Търново от 10:30 до 13:00 ч. /Бизнес център/
29.10.2015 г. – Община Карнобат, с. Крумово градище от 10:00 до 13:00 ч. /кметство/
29.10.2015 г. – Община Карнобат, с. Сан Стефано от 10:00 до 13:00 ч. /кметство/
До края на годината НССЗ ще проведе още 12 приемни в областта – 8 през месец ноември и 4 през декември.
По време на изнесените приемни земеделските производители могат да получат на място актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони включително и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., схемите за директни плащания и националните схеми за подпомагане. Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпа на земеделските производители до консултантските услуги на службата.

11:27ч. 15.10.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.