:

Изнесохме с 28,3% повече жито и с 61,7% по-малко рапица това лято

Изнесохме с 28,3% повече жито и с 61,7% по-малко рапица това лято

Есенната кампания се движи с по-бързи темпове

28,3% повече пшеница до  над 748 хил. тона е изнесла България през пристанище Варна във времето от 1 юи до 11 октомври тази година. В същото време, изнесените количества ечемик и рапица бележат значителен спад, съответно с 63,5% и с 61,7%., показват оперативните данни на Министерство на земеделието и храните. Като цяло реколтата от пшеница достигна 4,6 млн. тона.

Износът на царевица, осъществен от 1 септември до 11 октомври тази година през Пристанище Варна, намалява с 55,6% спрямо аналогичния период на предходната година, а износ на слънчоглед не е регистриран. От началото на настоящата 2015/16 пазарна година до момента не е реализиран износ на царевица и слънчоглед през Пристанище Бургас.

Износ на пшеница, ечемик и рапица от Пристанище Варна в тона

Продукти               01.07. – 11.10.2014         01.07. – 11.10.2015               Изменение

пшеница                            583 773                                   748 735                     28,3%

ечемик                               182 882                                     66 838                    -63,5%

рапица                              154 329                                      59 080                    -61,7%

Министерство на земеделието актуализира данните и за прибраните от нивите есенници. Към 08 октомври 2015 г. са реколтирани 89,9% от площите с маслодаен слънчоглед и 62,3% от площите с царевица за зърно, при съответно 86,4% и 44,5% по същото време на 2014 г. Към този момент са добити 1 450 600 тона маслодаен слънчоглед и 1 396 400 тона царевица за зърно, което е съответно с 14,3% по-малко и с 5,5% повече, сравнено с продукцията, отчетена към същия период на 2014 г. На този етап и при двете култури се отчита по-нисък среден добив спрямо предходната година.

Добрата новина е, че есенната сеитбена кампания се движи с по-бързи темпове. Към 8 октомври 2015 г. е извършена предсеитбена подготовка на 8 347 801 дка, а дълбока оран – на 4 643 968 дка, съответно със 17% и 27% повече спрямо година по-рано. Като цяло през настоящата година сеитбата се движи с по-бързи темпове. Причината е, че преди година есента бе доста по-влажна и машините не можеха да влязат в нивите.

Засети площи с есенници към 08.10.2015 г., сравнено със същия период на 2014 г., дка

Култура              09.10.2014                     08.10.2015             Изменение %

пшеница              1 685 146                        2 623 512                      55,7%

ечемик                    317 047                            429 802                     35,6% 

рапица                1 176 830                         1 363 781                     15,9%

ръж                           6 850                              11 867                         73,2%

тритикале                 7 038                               20 610                      192,8%

Източник: оперативни данни от областните служби „Земеделие“, обработени от МЗХ. Външна търговия с основни земеделски култури

 

10:46ч. 17.10.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.