Статистика:

Износът на земеделска продукция за страните от „16+1“ продължава да расте

Износът на земеделска продукция за страните от  „16+1“ продължава да расте

2 млрд. долара годишно е търговският стокообмен със земеделски продукти на България със страните от Инициатива „16+1“. В момента по данни на Министерството на земеделието, храните и горите делът на търговията със селскостопанска продукция с тези страни представлява около 26-27% от общия селскостопански стокообмен на България, което е огромен успех. За Китай България изнася пресни плодове, вина, храни за животни, маслодайни култури, преработени плодове и зеленчуци, меса и други.

Форматът „16+1“ беше създаден между държавите от Централна и Източна Европа плюс Китай с цел осъществяване на по-тесни икономически контакти. Той помага за по-интензивна търговия със селскостопански стоки, както и за стартирането на проекти, насърчаващи технологичния обмен и научното сътрудничество.

От 2009 г. земеделската и хранителната промишленост имат положително външно търговско салдо, което нараства с всяка изминала година.  През 2016 г. от страната са изнесени храни и земеделска продукция, която е с 1,2 млрд. евро повече от стойността на вноса. Над 75% от експорта е насочен към страните в Европейския съюз.

07:20ч. 29.11.2017г.

Вие може да оставите първия коментар.