:

За 15 години експортът на зърно е нараснал десетки пъти

За 15 години експортът на зърно е нараснал десетки пъти

Износът на пшеница и маслодаен слънчоглед е нараснал 15-16 пъти за периода от 2001 -2015 г. Това показва анализ на Българската стопанска камара (БСК) за експорта на България. За същия период ръстът в експорта на царевица е 40 пъти,а на рапицата  – 110 пъти.

През 2001г. страната ни е изнесла зърнени култури за $70,350 млн., докато през 2015 г. – за  $974,064 млн. Тези култури се изкачват от 18-о на 5-о място в експортната листа на страната. Сериозно е нараснал и експортът на маслодайни семена – от $45,654 млн. през 2001 г. на $611,9 млн. през 2015 г.

Според анализаторите сериозното увеличение при тези култури се дължи избрания модел на евросубсидиране в земеделието. Данните показват, че подобно е увеличението и в другите страни от Централна и Източна Европа като Хърватия, Чехия, Унгария, Румъния.

Според експертите на БСК големият дял на суровините и стоките с ниска степен на преработка в българския експорт е показател за нарушени междусекторни връзки. Суровините се изнасят навън не заради по-добри цени, а защото в България няма купувачи.

За 15 години (2001-2015 г.) българският износ, измерен в щатски долари, е нараснал 4 пъти. Нарастването му се дължи 2/3 на ръст в количествата изнесени стоки и 1/3 на ръст в експортните цени. Страната обаче е близо до предела в износа си, смятат експертите на БСК. Според тях повече няма какво да предложим на външния пазар, ако не инвестираме в нови услуги и нови производства.

Добрата новина е, че се отчита изпреварващо развитие на износа на електроника и електротехника, като за 15 години той нараства почти 12 пъти и се изкачва от 7-о на 2-о място в износната ни листа. 

16:18ч. 18.06.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.