:

Износът на храни и животни надвишава вноса

Износът на храни и животни надвишава вноса

 

Агросекторът и хранително-вкусовата промишленост са сред малкото отрасли, при които България постига положително външнотърговско салдо, според данните на Националния статистически институт (НСИ) за вноса и износа през първите девет месеца на годината, обявени на 9 ноември.

Като цяло страната ни е с отрицателен баланс – общият износ е 30,269 млрд. лева, докато вносът надхвърля 34 милиарда.

При износа и вноса на храни и живи животни обаче балансът е положителен – експортът надхвърля импорта с 477,8 млн. лева. По това перо у нас са влезли стоки за 2,57 млрд лева, а сме изнесли за 3,048 млрд. Добрият резултат се дължи на експорта към страни извън Европейския съюз. В търговията с храни и животни в рамките само на ЕС салдото на България е отрицателно със 74,3 млн. лева, което обаче се компенсира от над 552 млн. лв. положителен резултат от стокообмена ни със страни извън съюза.

На плюс сме и по перото „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ с 95,9 млн. лева. Това отново се дължи на експорта към трети страни, тъй като в рамките на ЕС вноса по това перо превишава износа ни с почти 160 млн. лева.

Тотално положителен е баланса на страната при „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“. Тук добрият резултат идва от сектора на слънчогледовото олио. Износът ни към ЕС е на плюс със 143 млн. лева, а общо, заедно с експорта към страни извън Общността, положителното салдо достига 202,5 млн. лева.

 

14:14ч. 09.11.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.