Отчет:

Изплатени са 12 млн. лв. за рибарство

Изплатени са 12 млн. лв. за рибарство

Близо 12 милиона лева по осем инвестиционни проекта от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР) 2007-2013 г. преведе фонд "Земеделие".

От тях близо 755 хиляди лева са за реконструкция и модернизация на рибовъдна ферма за топлолюбиви видове риби в село Опан, област Стара Загора. Субсидия от 265 338 лв. е изплатена и за инвестиция във възстановяване на съществуваща рибовъдна ферма в село Острица, община Две могили.

Общо 1.5 млн. лева са изпалтени и за четири проекта за модернизация на рибопреработвателни предприятия, както и в преработката на водораслова биомаса и производството на хранителни добавки.

Субсидия на етап окончателно плащане от 4 577 818 лв. е преведена и на Община Созопол по мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки”.  Проектът е за реконструкция на рибарския пристан и превръщането му в рибарско пристанище в град Черноморец.

По същата мярка на етап междинно плащане са преведени  4 661 917 лв. на Община Поморие за за модернизация на рибарското пристанище в града.

10:01ч. 14.01.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.