Отчет:

Изплатени са 3,2 млн. лв. за рибарство

Изплатени са 3,2 млн. лв. за рибарство

Общо 3 249 861 лева по пет проекта от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР) 2007-2013 г. са преведени от фонд "Земеделие"

Близо 2.8 милиона лева е изплатената субсидия за създаването на ферма за отглеждане на риба и предприятие за преработка на риба на територията на област Пазарджик. Безвъзмездната финансова помощ е 60% одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, от които 75 на сто се осигуряват от Европейския фонд „Рибарство“ (ЕФР), а 25 на сто - от държавния бюджет.

Субсидии от почти половин милион лева са преведени и за четири проекта по мярка 4.1 „Развитие на рибарските области“.

В изпълнение на стратегията за развитие на Местната инициативна рибарска група (МИРГ) „Шабла-Каварна-Балчик“ в региона реализирани дейности по модернизация и изграждане на демонстрационно поле за морски аквакултури, развитие на селския екотуризъм и създаване на заетост в тази сфера, както и изграждане на интернет базирана рекламно-информационна система в рибарската общност.

16:09ч. 09.05.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.