Изследване: :

Потребителските нагласи в консумацията на риба

Потребителските нагласи в консумацията на риба

Българинът предпочита "устойчиви рибни продукти", но се затруднява къде да ги намери.

Световният фонд за дивата природа (WWF) публикува резултатите от представително проучване, проведено сред 7 500 души в 11 европейски държави за нагласите в консумацията на риба.

От българска страна са анкетирани 500 души, 85% от които са изразили предпочитание към добитата по устойчив начин риба.

В превод специфичният термин означава просто да не се лови повече риба, отколкото може да се възстанови.

Българите са категорични (74%), че ако не престанем да купуваме неустойчиво добита риба, морските екосистеми ще бъдат унищожени и морската храна ще свърши. 

В това са убедени и гражданите на другите страни, участвали в изследването, а навсякъде резултатите са красноречиви: Австрия (80%), Италия (75%), Испания (81%), Гърция (77%), Португалия (72%), Хърватия (74%), Словения (75%), Румъния (82%) и Франция (76%).

В същото време 66% от сънародниците ни посочват, че не знаят откъде могат да си купят устойчиви рибни продукти.

Когато избират риба, българите държат най-много тя да бъде прясна (70%), на второ място по значение е цената (51%), а третият фактор е видът на рибата (44%). За 39% е важно рибата да не е замърсена с химикали или антибиотици, а 33% искат непременно да знаят какъв е произходът ѝ. (Процентите надхвърлят сто, тъй като запитваните са давали повече от един отговор на този въпрос.)

От тази година WWF-България, заедно с още 10 европейски представителства на организацията, започва работа по изготвяне на препоръки към потребителите как да избират устойчива риба и морски продукти.

Полезна и актуална информация по въпроса можете да откриете на сайта wwf.bg/riba .

22:10ч. 05.12.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.