:

Изтичат сроковете за плащане на местните данъци в цялата страна

Изтичат сроковете за плащане на местните данъци в цялата страна

Заплащането става в дирекциите "Местни данъци и такси" на общините или по банков път.

Изтичат сроковете за заплащане на местни данъци и такси в цялата страна. В повечето общини срокът е краят на тази работна седмица - 30-и октомври.

Известна отсрочка е дадена от община Добрич. Жителите ѝ трябва да заплатят последните вноски по местните налози до 2 ноември (понеделник).

Невнесените в срок данъци и такси се събират заедно с лихвите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Заплащането става на място в дирекциите "Местни данъци и такси" на общините или по банков път на сметката на съответната местна администрация.

Повече информация е налична на интернет страниците на общините, както и на място.

22:32ч. 27.10.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.